Komisioni për Zhvillim Ekonomik, Infrastrukturë, Tregti dhe Industri

 • E Marte, 23.12.2014 10:00
 • Mbledhja e komisionit Salla: N 225
 •  

Rendi i ditës:

1. Konstituimi i Komisionit;
2. Diskutim lidhur me detyrat me prioritet dhe organizimin e Komisionit;

 

 

Procesverbali
 • E Marte, 13.01.2015 11:00
 • Mbledhja e komisionit Salla: S-I
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e datës 23.12.2014;
3. Shqyrtimi i Projektplanit të Punës së Komisionit;
4. Te ndryshme;

 

Procesverbali
 • E Premte, 16.01.2015 13:00
 • Mbledhja e komisionit Salla: S-I
 •  

Rendi i ditës:


1. Shqyrtimi ne parim i Projektligjit për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit për Ndërmarrjet Publike;

 

Procesverbali
 • E Hënë, 19.01.2015 15:15
 • Mbledhja e komisionit Salla: N 10
 •  

Rendi i ditës:

1. Shqyrtimi në parim i Projektligjit nr.04/L-35 për Riorganizimin e ndermarrjeve të caktuara dhe pasurisë së tyre;

 

Procesverbali
 • E Hënë, 19.01.2015 19:00
 • Mbledhja e komisionit Salla: N 10
 •  

Rendi i ditës:

1. Shqyrtimi i dytë i Projektligjit Nr.05/L-08 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.04/L-035 për riorganizimin e ndërmarrjeve të caktuara dhe pasurisë së tyre;

 

 

Procesverbali
Procesverbalet dhe transkripta   Raportet   Amandamentet e Projektligjeve   Të tjera  
 • Kryetare

  Grupi:

 • Zëvendëskryetare e parë

  Grupi:

 • Zëvendëskryetare e dytë

  Grupi:

Anëtarët Grupi

Kontaktet

 
Armend Ademaj Pozita: Kordinator i Komisionit Email-i: armend.ademaj@assembly-kosova.org ose armend.ademaj@gmail.com Telefoni: 038 / 213 801 - 10 627 Cel.+377 44 768 600