• E Mërkure, 26.04.2017 11:00
 • Mbledhja e Komisionit Salla: S-I
 •  

Rendi i ditës :


1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së mbajtur, me 29.03.2017;
3. Shqyrtimi i Raportit vjetor të Komisionit të Pavarur për Media, për vitin 2016;
4. Të ndryshme.

 

 

 • E Enjte, 13.04.2017 11:00
 • Mbledhja e Komisionit Salla: N 302
 •  

Rendi i ditës :

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Shqyrtimi i Projektligjit nr.05/L-133 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.04/L-036 për Statistikat zyrtare të Republikës së Kosovës;
3. Të ndryshme.

 

Procesverbali
 • E Mërkure, 29.03.2017 11:00
 • Mbledhja e komisionit Salla: N 302
 •  

Rendi i ditës :

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Raportimi i Ministrit të Ministrisë së Administratës Publike, z. Mahir Yagcilar;
3. Shqyrtimi i Raportit vjetor të Këshillit të Pavarur Mbikëqyrës për Shërbimin Civil, për vitin 2016;
4. Të ndryshme.

 

Procesverbali
 • E Mërkure, 01.03.2017 13:00
 • Dëgjim publik Salla: N-506
 •  

Rendi i ditës :


Dëgjim Publik lidhur me ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për RTK-në, Nr.04/L-046.

 

 • E Mërkure, 22.02.2017 11:00
 • Mbledhja e komisionit Salla: N 302
 •  

Rendi i ditës :

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbaleve të mbledhjes së mbajtur me 25.01 dhe 01.02.2017;
3. Harmonizimi i plotësim-ndryshimeve në Ligjin për RTK-në;
4. Të ndryshme.

 

 

Procesverbalet dhe transkripta   Raportet   Amandamentet e Projektligjeve   Të tjera  
 • Kryetare

  Grupi:

 • Zëvendëskryetare e parë

  Grupi:

 • Zëvendëskryetare e dytë

  Grupi:

Anëtarët Grupi

Kontaktet

 
Drita Morina Pozita: Koordinatore e Komisionit Email-i: [email protected] Telefoni: 038/211-293
 
 
Mirjeta Heta Pozita: Zyrtare e fushës Email-i: [email protected] Telefoni: 038/211-302