Komisioni për Arsim, Shkencë, Teknologji, Kulturë, Rini dhe Sport

 • E Hënë, 24.04.2017 10:00
 • Mbledhja e Komisionit Salla: S-II
 •  

Rendi i ditës :

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së mbajtur me 18.4.2017;
3. Shqyrtimi i Projektligjit për Arsimin e Lartë në Republikën e Kosovës;
4. Shqyrtimi i Raportit vjetor të punës së Këshillit të Kosovës për Trashëgimi Kulturore
për vitin 2016;
5. Të ndryshme.

 

 • E Marte, 18.04.2017 10:00
 • Mbledhja e Komisionit Salla: S-II
 •  

Rendi i ditës :

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së mbajtur me 4.4.2017;
3. Diskutim lidhur me Statutet e Universiteteve Publike në Kosovë;
4. Të ndryshme.

 

 • E Marte, 04.04.2017 10:00
 • Mbledhja e Komisionit Salla: S-I
 •  

Rendi i ditës :

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së mbajtur me 20.3.2017;
3. Shqyrtimi i propozimit për ndryshimin dhe plotësimin e Statutit të Universitetit "Ukshin Hoti" në Prizren;
4. Të ndryshme.

 

Procesverbali
 • E Hënë, 20.03.2017 10:00
 • Mbledhja e Komisionit Salla: S-II
 •  

Rendi i ditës :

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së mbajtur me 20.2.2017 dhe 22.2.2017;
3. Diskutim lidhur me sponzorizimet në fushën e sportit;
4. Të ndryshme.

 

Procesverbali
 • E Mërkure, 22.02.2017 10:00
 • Mbledhja e komisionit Salla: N204
 •  

Rendi i ditës :

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Raportim i Ministrit lidhur me gjendjen në Arsimin e Lartë;
3. Të ndryshme.

 

Procesverbali
Procesverbalet dhe transkripta   Raportet   Amandamentet e Projektligjeve   Të tjera  

Kontaktet

 
Lule YMERI Pozita: Kordinatore Email-i: lule.ymeri@assembly-kosova.org Telefoni: 038-211 331/ext.10 618 / Mob.: 044-131- 505