Komisioni për Arsim, Shkencë, Teknologji, Kulturë, Rini dhe Sport

 • E Hënë, 20.03.2017 10:00
 • Mbledhja e Komisionit Salla: S-II
 •  

Rendi i ditës :

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së mbajtur me 20.2.2017 dhe 22.2.2017;
3. Diskutim lidhur me sponzorizimet në fushën e sportit;

4. Të ndryshme.

 

 • E Mërkure, 22.02.2017 10:00
 • Mbledhja e komisionit Salla: N204
 •  

Rendi i ditës :

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Raportim i Ministrit lidhur me gjendjen në Arsimin e Lartë;
3. Të ndryshme.

 

 • E Hënë, 20.02.2017 10:00
 • Mbledhja e komisionit Salla: N 302
 •  

Rendi i ditës :

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së mbajtur me 13.2.2017;
3. Diskutim lidhur me gjendjen në Arsimin e Lartë;
4. Të ndryshme.

 

 • E Hënë, 13.02.2017 10:00
 • Mbledhja e komisionit Salla: N204
 •  

Rendi i ditës :

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së mbajtur me 20.1.2017;
3. Shqyrtimi i raportit me rekomandime për mbikëqyrjen e zbatimit të Ligjit për Fuqizim dhe Pjesëmarrje të Rinisë;
4. Të ndryshme.

 

 • E Premte, 20.01.2017 10:00
 • Mbledhja e komisionit Salla: S-II
 •  

Rendi i ditës :

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së mbajtur me 17.1.2017;
3. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 05/L-149 për Ratifikimin e marrëveshjes për themelimin e Zyrës Rajonale për Bashkëpunim Rinor në mes të Kosovës, Shqipërisë, Bosnjës dhe Hercegovinës, Malit të Zi dhe Serbisë;

4. Shqyrtimi i planit të punës së Komisionit për vitin 2017;
5. Të ndryshme.

 

Procesverbalet dhe transkripta   Raportet   Amandamentet e Projektligjeve   Të tjera  

Kontaktet

 
Lule YMERI Pozita: Kordinatore Email-i: lule.ymeri@assembly-kosova.org Telefoni: 038-211 331/ext.10 618 / Mob.: 044-131- 505
 
 

Komisioni për Buxhet dhe Financa

Tel: 038 211 186

Email: asd@sadfsdf.com

Komisioni për Buxhet dhe Financa

Tel: 038 211 186

Email: asd@sadfsdf.com