Komisioni për Integrime Evropiane

 • E Marte, 21.02.2017 11:00
 • Mbledhja e komisionit Salla: S-II
 •  

R E N D I  I  D I T Ë S

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e datës 24.01.2017;
3. Raportimi i Ministres së Drejtësisë znj. Dhurata Hoxha;
4. Shqyrtimi i Projektligjit nr.05/L-130 për shërbime, me amendamentet e Komisionit funksional nga aspekti i përputhshmërisë me legjislacionin e BE-së;
5. Shqyrtimi i Projektligjit nr.05/L-122 për Kontrollin e Brendshëm të Financave Publike , me amendamentet e Komisionit funksional nga aspekti i përputhshmërisë me legjislacionin e BE-së;
6. Shqyrtimi i Projektligjit nr.05/L-134 për legalizimin e armëve dhe dorëzimin e armëve të vogla dhe të lehta, municionit dhe mjeteve eksplozive, me amendamentet e Komisionit funksional nga aspekti i përputhshmërisë me legjislacionin e BE-së;
7. Të ndryshme.

 

 

 • E Marte, 24.01.2017 11:00
 • Mbledhja e komisionit Salla: N 302
 •  

R E N D I  I  D I T Ë S


1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e datës 14.12.2016 21.12.2016, 22.12.2014, 30.12.2016
3. Miratimi i Raportit të Punës së Komisionit për vitin 2016;
4. Miratimi i Planit të Punës së Komisionit për vitin 2017;
5. Të ndryshme.

 

 • E Premte, 30.12.2016 20:00
 • Mbledhja e komisionit Salla: N 225
 •  

R E N D I  I  D I T Ë S


1. Shqyrtimi i Projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 04/L-261 për veteranët e Luftës së Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, me amendamentet e Komisionit funksional nga aspekti i përputhshmërisë me legjislacionin e BE-së;

 

Procesverbali
 • E Enjte, 22.12.2016 20:15
 • Mbledhja e komisionit Salla: S-II
 •  

R E N D I  I  D I T Ë S


1. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 05/L-125 për Buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2017, me amendamentet e Komisionit funksional nga aspekti i përputhshmërisë me legjislacionin e BE-së;

 

 

Procesverbali
 • E Mërkure, 21.12.2016 11:00
 • Mbledhja e Komisionit Salla: S-I
 •  

R E N D I  I  D I T Ë S

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Shqyrtimi i projektbuxhetit për vitin 2017, për Ministrinë e Integrimit Evropian;
3. Të ndryshme.

 

Procesverbali
Procesverbalet dhe transkripta   Raportet   Amandamentet e Projektligjeve   Të tjera  

Kontaktet

 
Adelina Demolli Pozita: Kordinator i Komisionit Email-i: adelina.demolli@assembly-kosova.org Telefoni: 038/ 213-805 – 10 632
 
 

Komisioni për Buxhet dhe Financa

Tel: 038 211 186

Email: asd@sadfsdf.com

Komisioni për Buxhet dhe Financa

Tel: 038 211 186

Email: asd@sadfsdf.com