Raportet nga PECS

 Shpalo

PECK AC Raport i Monitorimit të Kosovës

U publikua: E Enjte, 08.05.2014 
 Shpalo

Matrica e përputhshmërisë me standardet ndërkombëtare në fushën e luftës kundër korrupsionit (LKK)

U publikua: E Enjte, 08.05.2014 
 Shpalo

PECK AC Raport i Monitorimit të Kosovës

U publikua: E Marte, 02.06.2015 
 

Komisioni për Buxhet dhe Financa

Tel: 038 211 186

Email: asd@sadfsdf.com

Komisioni për Buxhet dhe Financa

Tel: 038 211 186

Email: asd@sadfsdf.com