Lista e deputetëve të Kuvendit të Kosovës

Periudha e pestë Legjislative (17.07.2014 - 10.05.2017)

Shaip Muja

Funksionet në Kuvendin e Kosovës

    Grupi parlamentar

  • PDK

Të dhëna personale

  • I lindur më 06.07.1965
  • I martuar

Arsimimi

  • Doktor i mjekësisë

Adresa

  • Prishtinë

Telefoni

  • 049 380 848