Lista e deputetëve të Kuvendit të Kosovës

Periudha e pestë Legjislative (17.07.2014 - 10.05.2017)

Shqipe Pantina

Funksionet në Kuvendin e Kosovës

Partia

 • Lëvizja VETËVENDOSJE! (VV)

Të dhëna personale

 • E lindur më 23.02.1974 në Gllarevë, Klinë
 • E pamartuar

Arsimimi

 • Master në Studime Evropiane – Grac, Austri.
 • Shkenca Politike dhe Administratë Publike, UP.
 • Gjuhë dhe letërsi angleze – Shkolla e Lartë Pedagogjike, Prizren

Aktivitete dhe funksione, të tanishme apo paraprake

 • Drejtoreshë ekzekutive - Qendra për Politika dhe Avokim.
  International Fondation to Election Studies (IFES).
  Anëtare e Bordit "Demokracia në Veprim".
  IREX - Programi në mbështetje të shoqërisë civile.
  NDI - Forumet qytetare. OSBE - Departamenti i Demokratizimit.

Gjuhë tjetër përveç amtares

 • anglisht, italisht

Adresa

 • Prishtinë