Lista e deputetëve të Kuvendit të Kosovës

Besim Beqaj

Funksionet në Kuvendin e Kosovës

  Grupi parlamentar

 • PDK

Partia

Të dhëna personale

 • I lindur më 01.06.1970
 • I martuar

Arsimimi

 • Fakulteti Ekonomik
 • Magjistër në fushën e menaxhmentit
 • Doktor i shkencave ekonomike

Aktivitete dhe funksione, të tanishme apo paraprake

 • Profesor i asociuar në Fakultetin Ekonomik
  Kryetar i Odës Ekonomike
  Ministër i Integrimit, Zhvillimit Ekonomik dhe Financave

Gjuhë tjetër përveç amtares

 • gjuha angleze, gjuha serbo-kroate, gjuha gjermane

Adresa

 • Prishtinë, fshati ndërkombëtar C-16

Telefoni

 • 044-500-499
 

Komisioni për Buxhet dhe Financa

Tel: 038 211 186

Email: asd@sadfsdf.com

Komisioni për Buxhet dhe Financa

Tel: 038 211 186

Email: asd@sadfsdf.com