Për të ruajtur fotografinë kliko me tastin e djathtë dhe 'save images as'

Shpalo

Kualitet i lartë Kualitet i ulët

Filtro sipas datës

          

Lloji i takimit

 • E Mërkure, 20.03.2019 15:01

  Kryesia e Kuvendit

 • E Mërkure, 20.03.2019 15:00

  Kryesia e Kuvendit

 • E Mërkure, 20.03.2019 14:33

  Kryesia e Kuvendit

 • E Mërkure, 20.03.2019 14:30

  Kryesia e Kuvendit

 • E Mërkure, 20.03.2019 13:36

  Kryesia e Kuvendit

 • E Mërkure, 20.03.2019 11:14

  Kryesia e Kuvendit