Për të ruajtur fotografinë kliko me tastin e djathtë dhe 'save images as'

Shpalo

Kualitet i lartë Kualitet i ulët

Filtro sipas datës

                    

Lloji i takimit

  • E Hënë, 22.07.2019 15:45

    Kryesia e Kuvendit

  • E Hënë, 22.07.2019 15:00

    Kryesia e Kuvendit

  • E Premte, 19.07.2019 17:08

    Kryesia e Kuvendit

  • E Premte, 19.07.2019 17:07

    Kryesia e Kuvendit

  • E Premte, 19.07.2019 17:05

    Kryesia e Kuvendit

  • E Premte, 19.07.2019 16:50

    Kryesia e Kuvendit