Angazhimi i shoqërisë civile

Lista e OJQ-ve


Aktivitetit:
Komisionit:
Veprimtaritë në nivelin komunal:
 

Komisioni për Buxhet dhe Financa

Tel: 038 211 186

Email: asd@sadfsdf.com

Komisioni për Buxhet dhe Financa

Tel: 038 211 186

Email: asd@sadfsdf.com