Dokumentet

 Shpalo (PDF)

Strategjia për informim dhe komunikim e Kuvendit të Republikës së Kosovës (2019 – 2021)

U publikua: E Premte, 08.02.2019