Dokumentet

Pyetjet e deputetëve që nuk kanë përgjigje në dy seanca plenare

U publikua: E Hënë, 06.03.2017 
 

Komisioni për Buxhet dhe Financa

Tel: 038 211 186

Email: asd@sadfsdf.com

Komisioni për Buxhet dhe Financa

Tel: 038 211 186

Email: asd@sadfsdf.com