Zapisnici

  Sednica Komisije

  Komisija za nadgledanje javnih finansija
  Petak, 19.07.2019 11:00
  Dnevni red:

  1. Usvajanje dnevnog reda;
  2. Usvajanje zapisnica za sastanaka komisije oderžanoj u 4 i 09.07.2019;
  3. Razmatranje Izveštaja revizije ,,RPV Prishtina" za finansijsku godinu koja je završila 31. decembra 2018. godine;
  4. Razmatranje Izveštaja revizije Javnog preduzeća ,,Pošta Kosova" za finansijsku godinu koja je završila 31. decembra 2018. godine;
  5. Razmatranje i usvajanje Izveštaja sa preporukama za nadzor sa sprovođenjem Zakona br. 06 / L-021 o unutrašnjoj Kontroli javnih Finansija;
  6. Razno.

   

  Zapisnik