Zapisnici

  Sednica Komisije

  Komisija za nadgledanje javnih finansija
  Utorak, 09.07.2019 11:00
  Dnevni red:

  1. Usvajanje dnevnog reda;
  2. Usvajanje zapisnica za sastanak komisije oderžanoj u 04.07.2019;
  3. Razmatranje Izveštaja Revizije o Javnog Preduzeća Regionalne Kompanije za Navodnjavanje "Drini i Bardhë" d.d za finansijsku godinu završno sa 31 decembrom 2018;
  4. Razmatranje Izveštaja Revizije Regionalne Kompanije Vodovoda "Hidroregjioni Jugor" d.d Prizren o godišnjim finansijskim izveštajima za godinu završno sa 31 decembrom 2018;
  5. Razno.

   

  Zapisnik