Zapisnici

  Sednica Komisije

  Komisija za nadgledanje javnih finansija
  Četvrtak, 04.07.2019 11:00
  Dnevni red:

  1. Usvajanje dnevnog reda;
  2. Usvajanje zapisnica za sastanak komisije oderžanoj u 21.06.2019;
  3. Razmatranje Izveštaja o reviziji GFI-a, Ministarstva za regionalni razvoj za godinu završenu 31. decembra 2018, pozvan Ministar g. Rasim Demiri;
  4. Razmatranje izveštaja revizije o godišnjim finansijskim izveštajima KP za 2018;
  5. Razno.

   

  Zapisnik