Kalendar Susreta i Sednica

Sednica Komisije

Komisija za nadgledanje Kosovske agencije za inteligenciju

Sreda, 26.06.2019 11:00 u sali N 302

Dnevni red:


1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa sastanka održanih 28.05.2019
3. Sastanak Komisije sa Direktorem Kosovske Obaveštajne Agencije g. Shpend Maxhuni;
4. Diskusija o realizaciji plana rada Komisije za prvih šest meseci
5. Razno.