Kalendar Susreta i Sednica

Sednica Komisije

Komisija za zakonodavstvo, mandate, imunitete, Poslovnik Skupštine i nadgledanje Agencije protiv korupcije

Ponedeljak, 24.06.2019 13:00 u sali C 405

Dnevni red:

Javna rasprava o nadgledanju sprovođenja Zakona br. 06/L-011 o sprečavanju sukoba interesa pri vršenju javnih funkcija