Kalendar Susreta i Sednica

Sednica Komisije

Komisija za zdravstvo, rad i socijalno staranje

Utorak, 18.06.2019 10:00 u sali C 203

DNEVNI RED


1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa sednice održane: 17.05.2019 i 23.05.2019
3. Sastanak sa ministrom Ministarstva Zdravlja , g. Uran Isamaili ;
- Proces revidiranja esencijalne liste lekova i uključivanje lekova za retke bolesti.
- Informacija o snabdevanju UBKSK-a infuzijama.
4. Razmatranje Nacrt zakona o oizmenama i dopunama Zakona br.04/L-008 o socijalnom-ekonomskom savetu;
5. Razno.

 

Zapisnik