Kalendar Susreta i Sednica

Sednica Komisije

Komisija za nadgledanje javnih finansija

Sreda, 29.05.2019 10:00 u sali N 302

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnica za sastanak komisije oderžanoj u 24.05.2019;
3. Razmatranje Izveštaja performanse Nacionalne kancelarije za reviziju za 2018. godinu zajedno sa revidiranim GFI-ima;
4. Razmatranje Izveštaja o reviziji GFI-a Ministarstva za regionalni razvoj za godinu završenu 31. decembra 2018. godine;
5. Razmatranje i glasanje preporuka za Izveštaj o reviziji godišnjih finansijskih izveštaja i finansijskog izveštaja kampanje političkih subjekata za 2017. godinu;
6. Razno.

 

Zapisnik