Kalendar Susreta i Sednica

Sednica Komisije

Komisija za ljudska prava, polnu ravnopravnost, nestala lica i peticije

Utorak, 28.05.2019 10:00 u sali N 302

Dnevni red

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice,

2. Diskusija u Komisiji u vezi sa zahtevom nekih od prosvetnih radnika opštine Ranilug.
Pozvani: Vladica Aritonović - Gradonačelnik Raniluga, Ivan Mitković - direktor Opštinske direkcije za obrazovanje, Basri Ibrahimi - Glavni inspektor rada, Podnosioci zahteva, Hilmi Jashari - Narodni advokat i Shyqiri Bytyqi-Ministar obrazovanja,

3. Razno.

 

Zapisnik