Kalendar Susreta i Sednica

Sednica Komisije

Ad hoc komisija za poboljšanje i jačanje izbornog procesa

Petak, 24.05.2019 10:00 u sali N 303

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda
2. Usvajanje zapisnik sa sednice Komisioje od 07.05.2019
3. Zahtjev za odobrenje budŽeta Komisije
4. Razmatranje zahtjeva Grupe za prave i političke studije za učešće u Savetodavnoj Grupi
5. Zakazivanje narednog sastanaka Komisije - radionica
6. Razno