Kalendar Susreta i Sednica

Sednica Komisije

Komisija za zdravstvo, rad i socijalno staranje

Petak, 17.05.2019 11:00 u sali N 10

DNEVNI RED


1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa sednice održane: 25.04.2019;
3. Razmatranje Nacrt zakona o oizmenama i dopunama Zakona br.04/L-008 o socijalnom-ekonomskom savetu;
4. Razno.

 

Zapisnik