Kalendar Susreta i Sednica

Sednica Komisije

Četvrtak, 18.04.2019 10:00 u sali N 10

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa sednice od 04.04.2019;
3. Razmatranje dokumentacije dobijene od Pošte Kosova i Telekoma Kosova;
4. Razmatranje imena stručnjaka koji će biti angažovani;
5. Razno;