Kalendar Susreta i Sednica

Sednica Komisije

Komisija za zakonodavstvo, mandate, imunitete, Poslovnik Skupštine i nadgledanje Agencije protiv korupcije

Sreda, 10.04.2019 11:30 u sali N204

Dnevni red:

1. Zaštita i promovisanje ljudskih prava na Kosovu kroz aktivno civilno društvo;
Pozvani: predstavnici KIPRED-a,GLPS-a i Artpolis-a;