Azbučna lista poslanika u Skupštini Kosova

Time Kadrijaj

Time Kadrijaj

Funkcije u Skupštini Kosova

  Parlamentarna grupa

 • AAK

Partija

 • Alijanca za Budućnost Kosova (AAK)

Lični podaci

 • Rođena 14.02.1965 u Rastavic – DEČAN
 • Neudata

Obrazovanje

 • Lekar - GINEKOLOG

Sadašnje ili prethodne funkcije i aktivnosti

  • Lekar Udruženja "Majka Tereza",
  • Lekar Oslobodilačke vojske Kosova,
  • Direktor KCPM Dečane,
  • Zam.gl.inspektora pri Ministarstvu zdravstva, poslanica- potpredsednica Komisije za zdravstvo, rad i socijalno staranje, četvrti saziv,
  • U petom sazivu član Komisije za poljoprivredu , Komisije za evropske integracije i Komisije za stabilizaciju - pridruživanje.

Telefon

 • 044 134 107