Azbučna lista poslanika u Skupštini Kosova

Adem Hodža

Adem Hodža

Funkcije u Skupštini Kosova

Partija

 • JEDINSTVENA GORANSKA PARTIJA (JGP)

Lični podaci

 • Rođen 16.06.1968 u selo Restelica bb. 22000 - Dragaš
 • Oženjen

Obrazovanje

 • Fakultet poljoprivrede I veterinarstva, UNIVERZITET U PRIŠTINI

Sadašnje ili prethodne funkcije i aktivnosti

  • Profesor srednje škole,
  • Predsednik Jedinstvene goranske partije - JGP,
  • Potpredsednik Skupštine Opštine Dragaš, 
  • Član IV saziva u Skupštini Kosova, 
  • Član Komisije za Kosovsku agenciju za inteligenciju,
  • Član Odbora za zdravstvo, rad I socijalno staranje

Jezici osim maternjeg

 • Avanzirani nivo. Italijanski, ruski, bazični nivo: albanski

Adresa

 • selo Restelica bb.22000, opština Dragaš

Telefon

 • 049 104 750, 049 380 767