Azbučna lista poslanika u Skupštini Kosova

Hykmete Bajrami

Hykmete Bajrami

Funkcije u Skupštini Kosova

  Parlamentarna grupa

 • LDK

Partija

 • DEMOKRATSKI SAVEZ KOSOVA ALIJANSA NOVO KOSOVO (LDK-AKR)

Lični podaci

 • Rođena 20.01.1975 u Peć
 • Udata

Obrazovanje

 • Doktor ekonomskih nauka

Sadašnje ili prethodne funkcije i aktivnosti

  • Radno iskustvo u mnogim domaćim I međunarodnim organizacijama: EU, UNMIK, FAO, Svetska Banka KTA, Riinvest, Švedska SIDA, asistent na Ekonomskom fakultetu, Univerzitet u Prištini.
  • Od 2004. - 2011. profesor asistent pri Ekonomskom fakultetu, Univerzitet u Prištini 
  • Od 2011, poslanica LDK, u Skupštini Republike Kosova. IV saziv.
  • Poslanica LDK, u Skupštini Republike Kosova. V saziv 
  • Ministar Ministarstva za trgovinu i industriju 2014 - 2017.
  • Poslanica LDK u Skupštini Republike Kosova, VI saziv

Jezici osim maternjeg

 • Engleski

Adresa

 • Naselje Janina ul.Nikol Brankati - Priština