Azbučna lista poslanika u Skupštini Kosova

Liburn Aliu

Liburn Aliu

Funkcije u Skupštini Kosova

Partija

  • POKRET „SAMOOPREDELJENJE“ (VV)

Lični podaci

  • Rođen 10.04.1975 u Priština
  • Oženjen

Obrazovanje

  • VŠS – Arhitektura

Sadašnje ili prethodne funkcije i aktivnosti

  • Poslanik Skupštine republike Kosova 2011. -2013.god.;
  • Direktor urbanizma SO Priština.

Jezici osim maternjeg

  • Engleski; Srpski

Adresa

  • Mat 1, Stambeni blok „“Tregtia“, 9/43, Priština.

Telefon

  • 044 377 551