Azbučna lista poslanika u Skupštini Kosova

Periudha e gjashtë Legjislative (03.08.2017-)