Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhja e komisionit

Komisioni për Integrime Evropiane

E Enjte, 18.07.2019 10:00 në sallën N204

RENDI I DITËS

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Diskutim me z. Riccardo Serri -zëvendës Shef i Zyrës së BE-së në Kosovë, lidhur me Raportin për Vendin për vitin 2019;
3. Shqyrtimi i Projektligjit nr.06/L-130 për produktet biocide, me amendamentet e Komisionit funksional nga aspekti i përputhshmërisë me legjislacionin e BE-së;
4. Të ndryshme.