Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhja e komisionit

Komisioni për Integrime Evropiane

E Premte, 31.05.2019 14:00 në sallën N 302

RENDI I DITËS

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e datës 10.05.2019;
3. Diskutim me znj. Dhurata Hoxha- Ministre e Integrimit Evropian lidhur me Raportin për Vendin për vitin 2019;
4. Shqyrtimi i Projektligjit nr.06/L-131 për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit nr.04/L-008 për Këshillin Ekonomiko -Social, me amendamentet e Komisionit funksional nga aspekti i përputhshmërisë me legjislacionin e BE-së;
5. Të ndryshme.