Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhja e komisionit

E Mërkure, 22.05.2019 10:00 në sallën N 303

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të Ditës,
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e datës 17.05.2019,
3. Plotësim-ndryshimi i kërkesës për buxhet,
4. Formimi i grupeve hetuese ne kuadër të Komisionit,
5. Të ndryshme.