Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhja e komisionit

Komisioni për Shëndetësi, Punë dhe Mirëqenie Sociale

E Premte, 17.05.2019 11:00 në sallën N 10

RENDI I DITËS


1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së datës: 25.04.2019;
3. Shqyrtimi i Projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr.04/L-008 për Këshillin Ekonomiko-Social
4. Të ndryshme.

 

Procesverbali