Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhja e komisionit

E Premte, 10.05.2019 12:00 në sallën C 203

R e n d i i d i t ë s:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i Procesverbalit të mbledhjes së komisionit të mbajtur, më 26.04.2019
3. Shqyrtimi i draft-raportit të Komisionit
4. Të ndryshme.