Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhja e komisionit

Komisioni për Integrime Evropiane

E Premte, 10.05.2019 10:00 në sallën N 303

RENDI I DITËS
1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e datës 16.04.2019 dhe 23.04.2019;
3. Shqyrtimi i Projektligjin nr.06/L-137 për ndryshimin e ligjit nr.03/L-174 për financimin e subjekteve politike, të ndryshuar me ligjin nr.04/L-058 dhe ligjin nr.04/L-122 dhe ligjin nr.03/L-073 për zgjedhje të përgjithshme në Republikën e Kosovës i ndrysh me ligjin nr.03/L-256, me amendamentet e Komisionit funksional nga aspekti i përputhshmërisë me legjislacionin e BE-së;
4. Të ndryshme.