Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhja e komisionit

Komisioni për të Drejtat e Njeriut, Barazi Gjinore, për Persona të Pagjetur dhe Peticione

E Premte, 03.05.2019 13:00 në sallën N 303

Rendi i ditës:

1. Shqyrtimi i Raportit vjetor të Institucionit të Avokatit të Popullit për vitin 2018,

2. Shqyrtimi i Raportit përfundimtar për Projektligjin Nr.06/L-084 për mbrojtjen e femijës,

3. Të ndryshme.

 

Procesverbali