Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhja e komisionit

Komisioni për Shëndetësi, Punë dhe Mirëqenie Sociale

E Enjte, 25.04.2019 10:00 në sallën N 302

RENDI I DITËS


1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së datës: 10.04.2019;
3. Shqyrtimi dhe miratimi i raportit të monitorimit, zbatimi i Ligjit Nr. 04/L-190, për Produkte dhe Pajisje Medicinale;
4. Të ndryshme.

 

Procesverbali