Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhja e komisionit

Komisioni për Zhvillim Ekonomik, Infrastrukturë, Tregti, Industri dhe Zhvillim Rajonal

E Mërkure, 10.04.2019 12:00 në sallën N 10

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e datës 2.4.2019;
3. Shqyrtimi i Raportit vjetor të Autoritetit të Aviacionit Civil - AAC për vitin 2018;
4. Të ndryshme.

 

Procesverbali