Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhja e komisionit

Komisioni për Zhvillim Ekonomik, Infrastrukturë, Tregti, Industri dhe Zhvillim Rajonal

E Marte, 02.04.2019 13:00 në sallën N 10

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e datës 20.3.2019;
3. Diskutim lidhur me ndarjen e granteve nga Ministria e zhvillimit rajonal, me theks të veçantë për bizneset e udhëhequra nga gratë;
4. Të ndryshme.

 

Procesverbali