Kalendar Susreta i Sednica

Sednica Komisije

Komisija za ekonomski razvoj, infrastrukturu, trgovinu, industriju i regionalnog razvoja

Utorak, 21.05.2019 12:00 u sali N 10

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa sednice od 10.4.2019.godine;
3. Razmatranje Godišnjeg izveštaja Nezavisne komisije za rudnike i minerale - NKRM za 2018.godinu;
4. Razmatranje Izveštaja performansije centralnih javnih preduzeća za 2017. godinu;
5. Glasanje odluke Vlade br.05/85 datum 22.01.2019 kojom se ovlaščuje komisija za privatizaciju Javnog Preduzeča "Telekom Kosova" A.D.;
6. Razno.

 

Zapisnik