Azbučna lista poslanika u Skupštini Kosova

Allbert Kinolli

Allbert Kinolli

Funkcije u Skupštini Kosova

  Parlamentarna grupa

 • 6+

Partija

 • UJEDINJENA ROMSKA PARTIJA KOSOVA (PREBK)

Lični podaci

 • Rođen 24.08.1967 u Prizren
 • Oženjen

Obrazovanje

 • Ekonomski fakultet

Sadašnje ili prethodne funkcije i aktivnosti

 • Potpredsednik partije "PREBK" od 2001. godine,
 • Potpredsednik Komiteta za zajednice,
 • Član CIK-a od 2007 - 2010. godine,
 • Poslanik od 2010 - 2014. godine,
 • Predsednik partije od 2015. godine

Jezici osim maternjeg

 • Albanski; Turski; Bosanski; Engleski

Adresa

 • Ul. “Zahir Pajaziti” br. 7 - Prizren

Telefon

 • 044 336 822