Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhja e komisionit

E Mërkure, 15.05.2019 09:00 në sallën N 303

R e n d i i d i t ë s:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i Procesverbalit të mbledhjes së komisionit të mbajtur, më 08.05.2019
3. Miratimi i draft-raportit të Komisionit
4. Të ndryshme.