Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhja e komisionit

E Mërkure, 15.05.2019 09:00 në sallën N 225

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të Ditës;
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e datës 07.05.2019;
3. Finalizimi i listës së dëshmitareve;
4. Diskutim rreth angazhimit te eksperteve;
5. Të ndryshme;