• E Premte, 21.06.2019 11:00
 • Mbledhja e komisionit Salla: N 303
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i Rendit të Ditës,
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e datës 17.06.2019,
3. Intervistimi i z. Blerim Devolli, pronar i Kompanisë Dardafon.net L.L.C,
4. Të ndryshme.

 

 • E Mërkure, 19.06.2019 09:00
 • Mbledhja e komisionit Salla: N 303
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i Rendit të Ditës,
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e datës 17.06.2019,
3. Vendimi për angazhimin edhe të katër (4) ekspertëve për nevoja të komisionit,
4. Të ndryshme.

 

 • E Hënë, 17.06.2019 10:00
 • Mbledhja e komisionit Salla: N204
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të Ditës,
2. Miratimi i procesverbaleve nga mbledhjet e datës 06 dhe 10.06.2019,
3. Intervistimi i z. Rexhë Gjonbalaj, ish Kryetar i Bordit të Drejtoreve të PTK-së,
4. Të ndryshme.

 

 • E Hënë, 10.06.2019 10:00
 • Mbledhja e komisionit Salla: N204
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të Ditës,
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e datës 06.06.2019,
3. Intervistimi i z. Shyqeri Haxha, ish Kryeshef i Telekomit të Kosovës sh.a,
4. Të ndryshme.

 

 • E Enjte, 06.06.2019 10:00
 • Mbledhja e komisionit Salla: N 303
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të Ditës,
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e datës 31.05.2019,
3. Intervistimi i z. Agron Dida, Ekspert,
4. Intervistimi i z. Naim Maloku, Ekspert,
5. Intervistimi i z. Ismet Hamiti, Ekspert
6. Të ndryshme.

 

Procesverbalet dhe transkripta   Raportet   Amandamentet e Projektligjeve   Të tjera