Lista e deputetëve të Kuvendit të Kosovës

Ahmet Isufi

Ahmet Isufi

Funksionet në Kuvendin e Kosovës

  Grupi parlamentar

 • AAK

Partia

 • Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës (AAK)

Të dhëna personale

 • I lindur më 01.10.1961 në Gjyrishec
 • I martuar

Arsimimi

 • I lartë

Aktivitete dhe funksione, të tanishme apo paraprake

 • Kryetar i grupit parlamentar AAK,
 • Anëtar komisioni për Integrime Evropiane

Gjuhë tjetër përveç amtares

 • Anglisht; Serbo-Kroatisht

Telefoni

 • 044 635 744